פרסום ידיעה
תפריט
מדור תאונות דרכים

מה עושים לאחר תאונת דרכים

מערכת LawFeed

  • 01/09/2020 · 19:28

תאונת דרכים, אף בתרחיש הכי אופטימי, בו לא קיימים פצועים, מהווה אירוע טראומטי לכל דבר ועניין ולעתים לכדי מבוכה, בלבול ונשיאה של משאבים הכרחיים, כמו למשל עת רבה והרבה ממון בקרב הנהג או הנוסעים המעורבים בתאונת הדרכים. ברם, דווקא במצב של תאונת דרכים הנכם צריכים להיות מרוכזים ככל שאפשר, על מנת לדאוג לערוך מספר פעולות, אשר יחסכו מכם המון טרדות וכסף בהמשך הדרך שלכם. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ניתן להבחין כי בשנת 2019 כמות נפגעי תאונות הדרכים ניצבה על יותר מעשרים ושלושה אלף בני אדם. בשל כך, חרף העובדה כי השאלה מה צריך לעשות לאחר תאונת דרכים הינה כזאת שלאף בן אדם לא נעים לתור אחר מענה עליה – המידע הזה עשוי להיות אפקטיבי עבור כל אחד מבינכם, שלא נדע, במהלך החיים שלכם. בשלב כזה או אחר בחיים.

מה ניתן לעשות בתום מקרה של תאונת דרכים?

  • עריכת בדיקה וקבלת טיפול רפואי – במידה שנפגעתם בתאונת דרכים, תיגשו לקבל טיפול רפואי הולם. תיתנו את הדעה שלכם הודות כך כי א, במידה והנכם חושבים שאין נסוב לכם נזק, עליכם להיות ערניים. לעתים האדרנלין וההתרגשות מעצם קרות תאונת הדרכים מסבים לנוכחים בעת תאונת הדרכים שלא לשים לב לכאבים ולכל מיני סימפטומים מדאיגים נוספים. במידה ואחר כך יחולו אצלכם כאבים, משמעותי כי תיגשו לקבלת טיפול רפואי מבעוד מועד.
  • תיעוד ורישום אלמנטים שקשורים לתאונת הדרכים – במידה ולא הוסב לכם נזק בתאונת את הצומת או הרחוב וכל פרט אחר שרלוונטי הדרכים שעברתם, משמעותי כי תתחילו לתעד ולכתוב את כל הפרטים. התיעוד והכתיבה יהוו עבורכם כתיבה יהוו עבורכם שימוש רב בעת הגשה של התביעה לביטוח. תעדו ותצלמו את אזור תאונת הדרכים, את הצומת או הרחוב וכל פרט אחר שרלוונטי, את הפגיעה ברכב. אל תשכחו לדרוש את פרטי הנהג המעורב בתאונת הדרכים והכניסו אותם לטלפון הנייד אשר ברשותכם או לחלופין על גבי דף שבאפשרותכם לשמור. במידה וקיימים עוד עדים לתאונת הדרכים, מומלץ לכם כי תגבו מהם פרטי יצירת קשר עמם.
  • זה הינו מצב טבעי שהנכם נלחצים מן המצב הנוכחי וקשה ביותר לצפות לנהוג באדישות, אבל כדאי לכם להימנע ביתר שאת מלחתום על מסמך או הצהרה מסוימים במקום האירוע של תאונת הדרכים.
  • עליכם מיד ליצור קשר עם חברת הביטוח שלכם ולגרור את עצמכם למוסך שמבצע הסדר עם חברת הביטוח שלכם – זאת העת שבה הנכם צריכים ליצור קשר עם חברת הביטוח שלכם ולקבל ממנה הדרכה ספציפית מה עליכם לבצע מכאן והלאה. במידה והוסב נזק למכונית שלכם, יש לשער, כי תידרשו לקחת אותה בהקדם האפשרי למוסך, על מנת לאמוד את גודל הנזק ולטפל בו בהתאם, הן במידה ומדובר בתיקוני פחחות קוסמטיים והן במידה ומדובר הודות טיפולים מכאניים בשל פגיעה ניכרת יותר.
  • עליכם ללכת לענף התנועה של משטרת ישראל, אשר סמוכה למען שלכם, לדווח הודות קרות תאונת הדרכים ועל הפגיעה ולקבל היתר משטרתי – תאונת דרכים שכוללת נפגעים הינה תאונת דרכים בה נפצע מינימום בן אדם אחד בהיבט הפיסי. בתרחיש מעין זה, קודם כל עליכם לדווח למוקד מאה של משטרת מדינת ישראל ולמוקד מאה ואחד של מגן דוד אדום. בשיחה עמם תעבירו למוקדן את האזור ספציפית, ככל שניתן של המכונית שלכם, פרטים הודות כמות הנפגעים ובאיזה מצב הם נמצאים כעת. את הפצועים אין במלוא מובן המלה להזיז ממקומם, אלא במידה וקיימת סכנה של התלקחות המכונית ובהנחיה דרך הטלפון מצד מוקדני מגן דוד אדום.
  • עליכם לצלם את פוליסת ביטוח חובה, רישיון נהיגה בעל תוקף וכן רישיון רכב.
  • ביציאה מן המכונית שלכם, עטו על עצמכם אפוד זרחני והעמידו משולשי אזהרה במרחק של בין חמישים לבין מאה מטר מהמקום של תאונת הדרכים, כדי להעביר מסר לשאר הנהגים להתרחק ולהאט. המצב הזה אומנם גדוש במתח, אבל משמעותי לשמור עליכם ועל הנהגים הנוספים, על מנת למנוע עוד פגיעה על גבי הכביש. את המכונית אל תזיזו ממקומה, מיקומה בזמן התאונה הכרחי עבור הבדיקה של המשטרה. במידה והנכם יכולים, הכינו עבורכם מעין דוח של תאונת הדרכים, שבו יופיעו כיוון הנסיעה והנתיב, מהירות המכונית אשר בה נסעתם, מאיפה באו כל המכוניות השונות ובמידה וקיימים במתחם עדים, תדרשו מהם פרטים, כדי שיהיה באפשרותכם למסור לשוטר במהלך הדרך.
LawFeed
סגירה