פרסום ידיעה
תפריט
מדור סיעודי

מהן זכויות הסיעוד של ילד הסובל מאוטיזם?

מערכת LawFeed

  • 01/09/2020 · 19:42

אוטיזם הינו מכלול או רצף של הפרעות, כאשר מה שמשותף לכולן הינו הקושי לבצע אינטראקציה חברתית ותקשורתית. אחד מן כמאתיים ילדים ברחבי מדינת ישראל אובחן על ספקטרום האוטיזם ובשיעור של כ- שמונים אחוז מהם הינם זכרים. בשל כך כי אוטיזם הינו רצף של הפרעות, לא זהה אוטיסט אחד לאוטיסט אחר מן ההיבט של התפקוד החברתי ומדי יום שלו. קיימים ילדים או אף מבוגרים שאובחנו על ספקטרום האוטיזם בתפקוד גבוה, אשר יכולים לערוך כמעט את כל הפעולות הנדרשות כל יום בצורה עצמונית, לעומת ילדים אוטיסטיים שונים שעשויים לדרוש עזרה ותמיכה בפעולות של היום יום.

מה הינו השינוי בחוק, אשר התבצע עבור הגדרת הזכאות בשביל ילד על ספקטרום האוטיזם?

ברבות השנים, התרחשו הרבה מצבים, אשר בהם הורים ניגשו עם הילדים שלהם לקבלת ביטוח סיעודי שנראה להם על פניו מוצדק, אך דחו את התביעה שלהם – מוכר ההיבט כי גורמים שעשויים לתת את העזרה הכספית בזמן שלקוח נדרש לה, משתדלים לפעמים לחמוק מחובתם בכל מיני תירוצים נלוזים. באופן זה, לדוגמה, במהלך שנים הייתה החרגה בפוליסת הסיעוד של קופת החולים, במסגרתה נקבע כי הביטוח אינו עשוי לחול על ילדים אשר אובחנו ככאלה בעלי צרכים מיוחדים בטרם שהינם חצו את גיל שלוש שנים. בעצם, אלו היו בדיוק התקנות שהגורמים המבטחים התנהלו על פיהן. חרף העובדה כי אפשר לאבחן אוטיזם בגיל מתקדם יותר, במרבית המצבים הדבר מבוצע בטרם מגיע הילד לגיל שלוש – ההורים שלו מבחינים כי דבר מה אינו מתנהל כשורה אצל הילד שלהם ורצים לבדיקה שמשנה לחלוטין את מהלך החיים שלהם. כאשר הילד לא מצליח להתנהל בצורה עצמאית וצריך סיוע מאנשים אחרים, אך אינו מקבל כל עזרה כספית, מקובל כי יסייע להורים שלו להתמודד עם העלויות הרבות – רק כי האבחון של הבעיה מבוצע בטרם הגיעו של הילד לגיל שלוש – קיימת בעיה גדולה ובפרט הרגשה של עיוות צדק משווע. מן ההיבט התפקודי של הילד, הרי אין זה משנה מתי אובחן האוטיזם, כי אם מה הינו המצב העכשווי שלו.
בראשית חודש יולי, במהלך שנת 2017, התרחש שינוי שעשוי לעזור ביותר להורים ולילדים אף יחד. הוראה עדכנית של המפקחת על הביטוח קיבלה תוקף, ובה נקבע כי ילדים עשויים להיות מבוטחים בפוליסות של ביטוח סיעודי דרך קופת החולים בצורה אוטומטית, וללא קשר לעת האבחון של הבעיה אצלם. אותו חריג שהוציא מהתמונה את הביטוח לילדים שהבעיה אובחנה אצלם בטרם הגיע הילד לגיל שלוש, כבר לא אקטואלי. בכל ממצב צריך לבחון מהי רמת התפקוד של הילד, פונקציה של דרגת החומרה של הבעיה שהוא סובל ממנה.

מה הינן זכויות הסיעוד של ילד אשר לוקה באוטיזם?

בין כל הזכויות המגיעות לילד אוטיסט, אפשר גם לקבל גמלת סיעוד מביטוח סיעודי שקיים במסגרת קופות החולים או שנרכש בצורה פרטית. הגמלה הזאת באה להקל מן ההיבט הפיננסי על הקושי של המשפחה להלום את עצמה לדרישות הילד האוטיסט. קודם כל, משמעותי שתבינו כי ילד עד גיל שמונה עשר זכאי לביטוח סיעודי דרך קופות החולים וזאת בחינם, אבל רוב ההורים בכלל חסרי מודעות לזכות הזאת ובשל כך הם לא ממשים את זכותם להפעיל את הביטוח הסיעודי בקופות החולים, כמו כן, משמעותי להבין, כי בשנים קודמות ההצטרפות הייתה אוטומטית ומסיבה זאת אולי לילד שלכם יש ביטוח סיעודי ללא שהנכם מודעים לכך, מפאת הסיבה כי הינו ללא עלות ואתם לא משלמים עליו. הביטוי סיעודי מתקשר במחשבה לבני אדם קשישים או כאלו שנדרש לסעוד אותם, ברם, במצב של אוטיזם אולי אפשר לקבל גמלה מהביטוח הסיעודי באם

הילד שכם עונה על אחת מן הסיטואציות שלהלן –

  1. כאשר הילד צריך השגחה.
  2. כאשר הילד צריך סיוע אפילו חלקי בפעולות היום יומיות, כמו למשל – לאכול, להתלבש, להתרחץ, וכיוצא בכך .
  3. כאשר הילד יכול לבצע פיזית את הפעולות היום יומיות, אך הינו חי בתוך עולם משל עצמו ולא מודע לנדרשות של עריכת וצריך הנחייה והדרכה והכוונה בביצוען.

הורים לילד אשר אובחן על הספקטרום האוטיסטי עשויים להבין כי מגיעה להם גמלת ילד נכה. ממוצע הגמלה אשר מוענקת לכם הינה בין מאה אחוז לבין מאה שמונים ושמונה אחוז והינה תלויה בכל מיני נתונים, כמו לדוגמה – מידת התלות בסביבה. המענק של גמלת ילד נכה תלוי באבחון, אך בכל מיני מצבים אפשר להגיש תביעה כבר בשלב של פרוצדורת האבחון. ילד נכה זכאי לקבל קצבת ביטוח לאומי אשר הינה בסביבות בין אלפיים מאתיים לבין אלפיים ₪ מדי חודש.

LawFeed
סגירה