פרסום ידיעה
תפריט
מדור אובדן כושר עבודה

איזה זכויות מגיעות לנפגע בתאונת עבודה?

מערכת LawFeed

 • 01/09/2020 · 17:06

מה הינה תאונת עבודה?

תאונת עבודה, אשר תזכה אתכם בגמלאות נפגעי עבודה, הינה תאונת עבודה או לחלופין מחלת מקצוע, כפי שמגדיר אותן חוק הביטוח הלאומי. יוגדרו תאונות עבודה שחלו למבוטחים במצבים דלעיל –

 1. למבוטח השכיר – בדרכו מן מקום העבודה או ממקום משכנו אל מקום שהינו מהווה מבחן שהינו נבחן בהתאם חוק החניכות או בהתאם לחוק שירות התעסוקה, או בדרכו חזרה מאזור המבחן אל מקום העבודה או אל ביתו הפרטי. בדרכו מן הדירה שלו או מהמקום שהוא ישן בו אל מקום העבודה, או מן העבודה אל דירתו, או ממקום עבודה אחד אל מקום עבודה שונה. אף תקיפה, תוך כדי ובשל העבודה, לרבות תקיפה מינית, תאופיין כפגיעה בתאונת עבודה, במידה והינה מסבה נזק גופני או נפשי ונדרש בשל כך לעבור טיפול רפואי.
 2. בעת עבודתו במקום העבודה או באזור הכי סמוך לו, בעת שביצע הצלת גוף או רכוש, או מנע הסבת נזק לגוף או לרכוש.
 3. בזמן עבודתו, מפגיעה או שאין בשל העבודה שפגע בו אדם שונה בחפץ המצוי במקום העבודה או באזור הקרוב אליו ביותר, ובלבד שלנפגע לא היה חלק בגרימת הפגיעה.
 4. למבוטח השכיר – במקום שהוא או חבריו לעבודה מוזנים בזמן הפסקה, שנקבעה על דעת המעסיק ולא יותר עולה משלוש שעות, ואף בדרכו מן העבודה, אל אותו מקום, או בשיבה מאותו מקום אל מקום העבודה.
 5. למבוטח השכיר, חבר ועד העובדים של מקום עבודתו, והן למבוטח, חבר ועד מושב עובדים – בזמן מילוי תפקידם הנ"ל ובשל מילוי התפקיד, וגם בדרכם למלא את התפקיד ובדרכם חזרה.

אימתי לא תיחשב תאונה כתאונת עבודה?

תאונה שהתרחשה לכם בדרככם לא תיחשב לתאונת עבודה, במידה והפסקתם את הדרך שלכם הידועה באתנחתא ממשית או שסטיתם ממנה סטייה אמתית, שאין עבור מילוי החובות שלכם אל מול המעסיק שלכם, והנכם עצמאיים – שלא עבור עיסוק במשלח יד. אך תאונה שקרתה לכם בדרך שלכם תוגדר כתאונת עבודה, במידה וחדלתם ללכת בדרך או סטיתם ממנה על מנת לבצע את הנאמר להלן –

 1. על מנת להתפלל תפילת בוקר בציבור בבית התפילה שהנכם מתפללים בו באופן קבוע.
 2. על מנת ללוות את ילדכם אל הגנון, אל מוסד הלימודים שלו, וגם על מנת להשיבו משם. ילד מוגדר כילד עד גיל עשר או שהינו לקוי שכלית או גופנית וצריך ללוות אותו לכל מקום.

הזכויות הרפואיות שמגיעות לנפגע תאונת דרכים –

כל הזכויות שמוצגות בנושא הזה הינן בשל טיפול רפואי בפגיעה שהוסבה לכם ושזכתה להכרה. –

 1. אשפוז, כולל אשפוז סיעודי או טיפול סיעודי בדירתכם, אינסטרומנטים פרטיים ואף כל טיפול רפואי שמחויב מן המציאות לשם הבראה, החלמה ושיקום רפואי וזאת כאשר מוענק עבור זה היתר מבעוד מועד מקופת החולים, תרופות, מכשור אורתופדי, בדיקות רפואיות, הספקה של מכשירים, צילומים, ניתוחים, וכיוצא בזאת.
 2. מימון הפינוי באמבולנס ממקום התאונה לבית החולים.
 3. במידה והרופא בקופת חולים מחליט כי קיימת עבורכם דרישה של ציוד ומכשור רפואי, תהיו זכאיים למימון – בתום תיאום עם הממונה על תאונות עבודה בקופת החולים שבה הנכם מבוטחים – מימון הציוד והמכשור יוענק בהתאם למכשור ולציוד סבירים שנמצאים ברפואה הציבורית.
  החזר תשלום בגין תרופות שמוענקות לשם טיפול רפואי בפגיעה שלכם.
 4. החזר של הוצאות נסיעה לשם קבלת טיפול רפואי, בהתאם לעלויות מקובלות בתחבורה הציבורית. במידה כי רופא קופת החולים גורס כי מצב הבריאות שלכם עקב הפגיעה לא נותן בידכם עשיית שימוש בתחבורה ציבורית, תהיו זכאיים להחזר כספי – כנגד חשבונית – על נסיעה באמצעי
 5. תחבורה חליפים כמו למשל – אמבולנס או מונית לטיפולים הקשורים ישירות לפגיעה שהוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 6. פטור מתשלום או החזר תשלום בשביל ביקור אצל רופא מקצועי.
 7. פטור מתשלום או החזר תשלום בגין טופס התחייבות – טופס 17 ועל צילומים.

הזכויות שמגיעות לנפגעי תאונות עבודה מן המוסד לביטוח לאומי –

המטרה של ביטוח נפגעי עבודה הינה לעזור למי שנפגע בעבודה ולפצות אותו על אובדן הכנסה בעת של תום הפגיעה, שבה נעשה לא כשיר לעבוד. עבור זאת משלם לו המוסד לביטוח לאומי דמי פגיעה לעת של עד שלושה חודשים. במידה ונשארה לכם נכות בשל הפגיעה, תהיו זכאיים לקצבת נכות מעבודה או מענק, בהלימה להחלטת הוועדה הרפואית, שבפניה תופיעו.
כמו כן, תהיו זכאיים לקבל טיפול רפואי ללא כל עלות בגלל תוצאות הפגיעה.
במידה וחס וחלילה תיפרדו מן העולם הזה בשל פגיעה בעבודה, ישולמו לבני המשפחה שלכם מענק או קצבה.

LawFeed
סגירה