פרסום ידיעה
תפריט
מדור תאונות דרכים

איזה פיצויים מגיעים לרוכב אופנוע שנפגע בתאונת דרכים?

מערכת LawFeed

  • 01/09/2020 · 16:28

רוכב אופנוע מאופיין כמשתמש דרך פגיע בפרט. לפיכך, אין זה מפתיע העובדה כי בהתאם לנתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, כאשר כלי רכב דו גלגליים מהווים קצת יותר מארבעה אחוז ממצבת כלי הרכב במדינת ישראל, הרוכבים מהווים שיעור בן עשרים אחוז מכמות ההרוגים והפצועים קשה בתאונות דרכים. על פי מחקר, אשר ביצעה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, נמצא כי ב- תשעים אחוז מן תאונות הדרכים שבהן מעורבים רוכבי אופנוע, הגורם האנושי הינו הסיבה. חמישים אחוז מן תאונות הדרכים נסובות בשל ההתנהלות של נהג הרכב האחר המעורב בתאונת הדרכים ו- ארבעים אחוז מן תאונות הדרכים נגרמות בגין התנהגותו של רוכב האופנוע. על פי חוק, כל בן אדם אשר רוכב על אופנוע, נדרש שיחזיק ביטוח חובה בתוקף. בהלימה לפקודת ביטוח רכב מנועי, אשר קרמה עור וגידים במהלך שנת 1970, רכיבה בלי ביטוח חובה מאופיינת כעבירה פלילית לכל דבר ועניין, אשר בצידה עונש מאסר בן שלושה חודשים או לחלופין קנס, לרבות שבית המשפט יכול בנוסף לכל עונש שונה לפסול את הנוהג מלקבל או לשאת רישיון נהיגה.

אילו פיצויים מגיעים לרוכב אופנוע אשר נפצע במהלך תאונת דרכים?

ביטוח חובה בתוקף מעניק לרוכב שנפגע בתאונת דרכים את הזכות לקבלת פיצוי, בלי הדרישה של הוכחת אשמה. במצב שבו רוכב אופנוע היה מעורב בתאונת דרכים, אשר ההשלכות שלה שנסובו לו נזקי גוף והינו מחזיק בביטוח חובה בתוקף, כי אז בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אשר נחקק במהלך שנת 1975, הינו רשאי לקבל פיצוי מחברת הביטוח, בה הינו מבוטח בביטוח חובה עבור כל נזקי הגוף שנגרמו לו או לחלופין לאחד הנוסעים שהיו ברכב בעת קרות תאונת הדרכים. כמו כן, במצב שבו רוכב האופנוע מבוטח בביטוח חובה תקף, לא קיימת כל רלבנטיות לדיון במידה והאשמה על קרות תאונת הדרכים חלה עליו או כי אינו אשם למהלך תאונת הדרכים, על מנת להמעיט את סך הפיצוי לו זכאי רוכב האופנוע והנוסע אתו. במצב אשר בו רוכב האופנוע היה מעורב בתאונת דרכים, אשר כתוצאה ממנה הוסבו לו נזקי גוף וטרם רכש ביטוח חובה תקף, עדיין אין נסתם הגולל למענכם וביכולתכם כרוכבי אופנוע למסור תביעה אל מול נהג הרכב המעורב או אל מול מי שעליו מוטלת האחריות על המפגע שהסב לתאונת הדרכים ולהיפרע ממנו בשל נזקיו.
המגרעות הניכרים בתביעה, אל מול תביעה אשר נערכת למול חברת ביטוח החובה –
בתביעה, לעומת תביעה המתנהלת אל מול חברת הביטוח חובה, נמצאים כמה מגרעות ניכרים ביותר ואלו הינם –

  • רוכב האופנוע אשר נפגע חשוף להעמדה לדין פלילי בשל נסיעה בלי ביטוח חובה בתוקף – פרט משמעותי לדעת, כי גם במידה ואין מוגשת תביעה, לא קיים בכך על מנת לפגוע ברשותה של משטרת מדינת ישראל להגיש כתב אישום באם ופרטי תאונת הדרכים יונחו לפניה בצורה כזאת או אחרת.
  • עסקינן הודות תביעה בהתאם לפקודת הנזיקין, כפועל יוצא התנאי להענקת הפיצוי הוא הוכחת אשמה, הווה אומר – במצבים אשר בהם הנפגע הינו האשם בתאונת הדרכים או בחלק ממנה, הינו עשוי שלא להיות זכאי לפיצוי כלל וכלל או לקבל רק פיצוי חלקי.
  • במצבים של תאונה עצמית, כמו למשל – החלקה על גבי מים או איבוד שליטה, וכיוצא בזה, האשם בתאונת הדרכים לרוב כרוך בד"כ ברוכב האופנוע, למרות שיתכן קיים מפגע חריג במקום וכפועל יוצא, רוכבי האופנוע ברוב המצבים שמאופיינים כתאונות עצמיות אין יהיו זכאיים לקבל פיצויים.

פרט לכך כי קניית ביטוח חובה לאופנוע הינה חובה לגלית, קניית פוליסת ביטוח הינה חובה שמשמעותית מאוד לשם הבטחת קבלת תגמולי ביטוח במצב של תאונת דרכים, בשל כך שהינה מתעלמת משאלת האשם. בנוסף לכך, באם אינכם מחזיקים באמתחתכם ביטוח חובה בתוקף ונפגעתם בתאונת דרכים, אל תאמרו נואש, עדיין קיימת דרך לקבלת פיצוי במצבים שהולמים, בהם מוכחת אשמתו של נהג שונה בתאונת הדרכים. כפועל יוצא, יש משמעות ניכרת לתיעוד של תאונת הדרכים או לזירת תאונת הדרכים ככל שניתן – על ידי ביצוע של תרשימים, צילום תמונות או וידאו, ליקוט פרטים אישיים של העדים לתרחיש תאונת הדרכים, נתינת אינפורמציה שלמה בעת קרות האירוע לרשויות ולכל הגורמים אשר מעורבים בתאונת הדרכים, כמו לדוגמה – אמבולנס, משטרת ישראל, או בוחן תנועה, וכיוצא בזה.

LawFeed
סגירה